Stichting Wieger Jansleen realiseerde een sportrolstoel voor onze zoon.
Hij kan nu weer gezellig sporten met zijn vrienden.

Een aanvraag indienen

Over Stichting Wieger Jansleen

Stichting Wieger Jansleen is bij een testamentaire beschikking in het leven geroepen door de heer Wieger (Jans) Overdijk, geboren op 23 januari 1902 te Goutum en overleden te Leeuwarden op 22 januari 1988.

Vanuit de nalatenschap van Wieger (Jans) Overdijk is de stichting opgezet om gehandicapte jongeren bij te staan. Particulieren, organisaties en instellingen kunnen een aanvraag doen voor financiële steun van gehandicapte jongeren, (mits aan de voorwaarden wordt voldaan) voor hulpmiddelen.

Bekijk voorwaarden   of lees meer over de stichting

Doelgroepen

Voor de aanvraag van financiële steun komen twee groepen in aanmerking;

  1. Kinderen/jongeren onder 21 jaar die uit hoofde van ziekte, ongeval of andere bijzondere omstandigheden dan wel uit hoofde van hun lichamelijke of geestelijke gebreken een uitkering dringend behoeven.
  2. Instellingen/ organisaties – al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende – die een soortgelijk doel nastreven.

Aanvragen financiële ondersteuning

De aanvraag van financiële ondersteuning voor zowel particulieren als voor organisaties/ instellingen moet voldoen aan een aantal criteria. Een kleine greep uit de voorwaarden:

  1. De aanvraag moet worden gedaan voor een project in Nederland
  2. De gehandicapte jongere waarvoor de aanvraag wordt gedaan mag niet ouder dan 21 jaar zijn

Bekijk hier alle voorwaarden voor de aanvraagprocedure

Projecten waar Stichting Wieger Jansleen een bijdrage aan heeft geleverd

Racerunners

Twan

it Kampke